onsdag den 27. maj 2009

SIADs propaganda ligner nazisternes

Frygt og offermentalitet

SIAD er et lille antimuslimsk parti, som stiller op til kommunevalget i Ålborg, og som er begyndt at samle underskrifter ind til at stille op til folketingsvalget.

SIAD er forkortelsen for det påståelige og manende partinavn " Stop Islamiseringen af Danmark" -

Partiet lyver ikke af lyst, men hvad der er meget mere alvorligt for at skabe angst i befolkningen. SIAD vil have danskere til at føle sig som ofre for en ulykke, der allerede er sket, og en ulykke, som vil komme.

Partiet har skabt sin egen dolkestødslegende, som består i, at de venstreorienterede med den hensigt at nedbryde den danske kultur har lukket 620.000 uintegrerbare muslimer ind i Danmark!

Disse muslimer vil inden for overskuelig fremtid overtage magten og omdanne Danmark til en islamiske stat.

SIAD der ved, at mennesker har en tendes til at angive for store tal på befolkningsgrupper, angiver derfor uden at blinke et antal muslimer, der er ca dobbelt så stort det, der normalt også officielt angives. "De andre underdriver faren!"

SIAD som redningsplanke

Denne magtovertagelse fra muslimsk side vil ske ikke blot i Danmark, men i hele Europa, hvis ikke SIAD og dets europæiske moderparti SIOE får magten og stopper "islamiseringen", som mest består i, at muslimerne får mange børn, kræver badeforhæng og specialslagtet kød i børnehaverne til deres børn, der hvor der er ikke er madpakker.

Kun SIAD tager denne trussel alvorligt og forsøger for alvor at gøre "danskerne" bange.

Den etniske udrensning

Frygt er den bedste basis for de nødvendige tiltag, som består i at

1. muslimer nægtes asyl uanset om de er reelle flygtninge og bliver henrettet ved tilbagesendelsen
2. muslimer nægtes offentlig ansættelse i stat, regioner og kommuner
3. alle muslimer udsættes for uddrivelse af landet, begyndende med dem, som anses for de mest uintegrerbare.

De "gode" muslimer, som afsværger sig deres religion, kan i første omgang få lov til at blive. Herved vil de, der ikke vil fornægte deres tro, selv have stemplet sig som fremmede og uintegrerbare.

Andre religiøse mindretal kan få lov til at blive. Muslimer anses ikke af SIAD for at være et mindretal i Danmark, som har krav på beskyttelse 1. fordi de iflg deres religiøse tilknytning vil overtage magten og afskaffe demokratiet 2. fordi der er 1,5 milliarder muslimer i verden. Muslimer afskrives således principielt rettigheder.


Dolkestødslegende og international sammensværgelse

Muslimerne er den indre fjende, som skal udryddes. Man bør ikke af den grund hade muslimerne, men i stedet alle de venstreorienterede som havde magten, da Schlüterregeringen fremlagde og fik vedtaget de udlændingelove,som var gældende indtil 2001 og som stadig støtter en uhæmmet import af muslimer (dolkestødslegenden).

Det gør de ved at at ville give større mulighed for asyl til flygtninge fra muslimske diktaturstater,som af SIAD anses for bare at være luksusflygtninge, der kommer til landet af to grunde: 1. for at nasse 2. for at deltage i islamiseringen af Danmark og Europa som del af en større islamistisk plan (den internationale muslimske sammensværgelse).

De internationalistiske venstreorienterede anses for at være landsforrædere og vil blive retsforfulgt, hvis de gør modstand mod den kommende etniske udrensning. Medlemmer der taler om at skride til henrettelser, bliver dog ekskluderet. Se "Henrik Gøtke" sagen.

Proisraelsk alliance

Når nogen antyder, at disse opfattelser i hele deres grundstruktur minder om de europæiske nazisters propaganda om, hvordan jøderne i en international sammensværgelse og i samarbejde med bolsjevikkerne truede tyskheden og den vestlige civilisation, mødes dette med anklager om antisemitisme, dvs jødehad !

Nazisternes opfattelse af jøderne anses for forkert, idet der ikke var "problemer" med jøderne, som der nu er med muslimerne, hverken i Tyskland eller i Danmark. Jøderne beskrives som velintegrerede i 1930'erne. Man vælger altså at se bort fra historiske facts om omfattende jødiske parallelsamfund.

SIAD anser det for vigtigt at lægge afstand til danske nynazister, som holder fast i jødeteorierne, selv om nazisterne har samme opfattelse af muslimerne som SIAD. Nazister må således skrive under på, at de ikke længere er nazister, før de kan melde sig ind i partiet.

Denne drejning af teorien, gør det muligt for SIAD og SIOE at alliere sig med store dele af den amerikanske højrefløj, der støtter Israel imod deres muslimske naboer og palæstinenserne, hvis flertal jo også er muslimer. Som en helgardering mod anklagen om selv at være nazister, anklages muslimer, der kritiserer Israel, for at være nazister.

Psykopatisk ufølsomhed contra pladderhumanisme

Som led i forsøget på at fremstille "os" (danskere) som ofre for "dem" (muslimerne) afmonteres ethvert forsøg på at se muslimer som ofre selv (flygtninge).

Torturofre fra Saddam Husseins rædselsregime beskrives som lykkeriddere, koransoldater og nasserøve. Det afvises som fx flæbende pladderhumanisme at fremhæve disse menneskers lidelser eller bruge dem som argument for deres ret til at være i Danmark.

For at bygge fjendebilledet op af-individualiseres muslimer. Forsøg på at skildre det enkelte menneske med følelser stemples som promuslimsk og rettet mod at åbne for den "muslimske invasion", idet det svækker modstandskraften over for fjenden.

Til at dulme eller dæmpe medfølelsen og samvittigheden bruges faste termer som "vi kan jo ikke hjælpe hele verden" og "Der må hjælpes i nærområderne"

SIAD-propagandaen er altid ukonkret i sin beskrivelse af muslimer. Det tales aldrig om muslimer, på en måde så indlevelse bliver mulig. Statistikker er af samme grund meget anvendt i "oplysningsarbejdet". Mennesker sættes på tal.

Hvor muslimer gør sig skyldige i forbrydelser, bliver de imidlertid nævnt og brugt som eksempler, der styrker det generelle billede af muslimer som forbrydere. "Muslimerne er skyldige i massevoldtægter".

SIAD er på denne måde med til at skabe modvilje og had mod muslimer, men på en måde, hvor partiet selv kan fraskrive sig ansvaret for de følelser, det sætter i gang.

De forventelige overgreb på muslimer vil af SIAD-propagandaen blive mødt med indvendingen, at muslimerne selv er ude om det, og at SIAD naturligvis ikke går ind for vold.

Ulogisk brug af statistikker

SIADs debattører er lodret afvisende over for kritik af, at man ikke følger al logiks grundregel, nemlig at man bør se forskellen mellem det enkelte og det generelle, og at man ikke uden videre slutte fra det ene niveau til det andet.

Man spiller irrationelt på følelserne og vil af samme grund aldrig begive sig ind i en diskussion om logik. Når man påpeger manglen på logik i de foretagne forkerte generaliseringer skaber SIADs debattører med vilje forvirring omkring begrebet generalisering.

De ulogiske generaliseringer er propagandaens vigtigste redskab, men naturligvis også dens achillehæl. Det er her man kan få fat og påvise løgnens metode. De ting, som SIAD påviser, er i sig selv sjældent forkerte, men det er gyldigheden og omfanget af problemernes størrelse, som for det meste er helt forskruede.

De der er interesserede i at se propagandaen folde sig ud, men heldigvis i modvind i en debat med over tusind indlæg !, kan opsøge flg link fra Ålborg, hvor SIAD forsøger at få indvalgt et talerør med kun et punkt på dagsordenen: Spar penge på "muslimerne" og fratag dem så mange rettigheder som muligt.

http://ditcentrum.nordjyske.dk/forums/t/73329.aspx


P.H. Bering - medstifter af SIAD og gammelt medlem af Den Danske Forening - skriver i ovennævnte blog:

"En troende muslim har lov tilat lyve så stærkt som en hest kan rende, og endda sværge falsk med hånden på koranen, hvis dette kan gavne islams udbredelse. (Retten/pligten til at lyve overfor "vantro" kaldes taquija). ///////////// HER ER NATURLIGVIS ET MEGET VIGTIGT DILEMMA. DET KAN BEVIRKE AT DET I REALITETEN ER UMULIGT AT UNDGÅ AT MUSLIMER I DET LANGE LØB OVERTAGER MAGTEN I ET LAND, HVIS DE IKKE FORDRIVES TOTALT, SOM DET SKETE I SPANIEN. JEG ERKENDER AT DET ER ET FORFÆRDELIGT PERSPEKTIV. MEN IGEN: DET ER POLITIKERNE, DER HAR SKABT PROBLEMET, DE MÅ VÆRE DE FØRSTE TIL AT FORSØGE AT LØSE DET. "

Dette kan kun læses sådan, at "pga den mistro til muslimer, som jeg selv er med til at dæmonisere og svække tilliden til, vil jeg ikke afvise, at den endelige og totale etniske udrensning af alle muslimer vil blive nødvendig."

Jeg erselv imod islamisering af Danmark - hvem er ikke det? - men ser den ikke som noget overhængende problem. Der er en del muslimer, men jeg ser ikke nogen islamisering af landet.

Hvis det er et problem at børnene i København spiser halalslagtet kød, så må det bare laves om.

Man behøver ikke hente dommedagskanonerne frem som SIAD gør, bare fordi man har fundet en praktisk, men forkert løsning på et konkret problem. SIAD kunne selv komme med bedre forslag, i stedet for at misbruge dette eksempel til at fremstille en overvældende trussel.

Men det åbenbart vigtigere for SIAD at skabe angst som del af deres politik. Jeg er imod SIAD, som er unuanceret, og som jeg synes er med til at skabe had mod ganske almindelige og fredelige muslimer, hvilket risikerer at gå helt galt. Man kan ikke skabe had og samtidig afskrive sig ansvaret for, at det eventuelt og ret hurtigt kan føre til vold.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar