torsdag den 20. august 2009

Kan Dansk Folkeparti fastholdes på et moderne demokrati?

Jeg synes, det er vigtigere at fastholde Dansk Folkeparti på demokratiet, den erklærede antiracisme og religionsfriheden snarere end at påvise, at der er elementer af fascisme og racisme i deres politiske ytringer.

Det må til gengæld være pinligt for partiet, at dets politik uvilkårligt får en til at tænke på nazisternes politik i trediverne, altså før masserudryddelserne af anderledestænkende og "racefremmede" begyndte.

(se: http://avisen.dk/blogs/s.v.petersen/dansk-folkeparti-er-ikke-nationalsocialistisk_22853.aspx )

Det må være en opgave for partiet

1. at lægge afstand til de højrenationale, som er i partiet

2. lægge afstand til de højrenationale, som laver fremmedfjendtlig propaganda uden for partiet, men som hele tiden gør opmærksom på, at de stemmer DF. Eller som søger samarbejde med DF, fx det ekstremistiske SIAD. (Stop Islamiseringen af Danmark

3. at renovere politikken, så den ikke ligner nazisternes for meget rent sprogligt,

4. sætte effektive stopklodser eller markerede grænser, så der ikke sker en højrenational udskridning som følge af uklarheder i partiets politik.

Fx

1. udmeldinger om, at man naturligvis aldrig vil hjemsende flygtninge, som har statsborgerskab og varig opholdstilladelse her i landet - og hvorfor man mener det.

2. at man naturligvis har lov til at udøve sin religion, også som muslim - og hvorfor denne frihed er vigtig.

3. at alle er lige for loven. Der må ikke diskrimineres over for definerede mindretal.

Partiet bør iværksætte en antiracistisk kampagne og en kampagne for religionsfrihed, som så kunne få den twist i partiets udgave, at den også indeholder en kritik af den racisme, som er blandt udlændinge i Danmark og også en kritik af, at det er svært at melde sig ud af det muslimske fællesskab, når man først er født ind i det.

Forholder det sig imidlertid sådan at de pågældende, som hetzer mod det muslimske mindretal i Danmark, faktisk er medlemmer af Dansk Folkeparti,og udtrykker partiets virkelige holdning og derfor også fremtidige politik, så må piben naturligvis få en anden lyd. Så står vi med en alvorlig politisk fare.

Det er klart, at der hele tiden er indre kræfter, som forsøger at spænde buen hårdere. Fx Martin Henriksen, som i fulde alvor mente, at det kunne være en god ide, at fratage børnefamilier, som ikke er ærkedanske, børnepengene for i stedet at give flere til folkedanske børnefamilier.

Alt sammen i et erklæret forsøg på at reducere mængden af folkefremmede børn og øge mængden af ærkedanske børn. Altså en befolkningspolitik, som ligner nazisternes racerenhedsprogrammer. ER det ikke på tide, at partiet lærer sig at tage afstand fra disse vilde ideer.

Mange af de borgerlige vælgere er som bekendt ganske trætte af Dansk Folkspartis platheder og mangel på internationalt (globaliseret) udsyn og kun få ønsker partiet med i regeringen. Mange får små røde pletter af de mange halvracistiske og fremmedhadende udsagn. Mange pæne borgere, tror jeg, opfatter partiet som plebejisk.


Og det er godt, at borgerlige tænker selv: Jeg er enigmed Steffen NIelsen, en blogger her fra avisen.dk som sidste år skrev:

"Den virkelige fare ligger ikke i, at nogen mennesker åbent og ærligt bekender sig til nazismen. Den reelle fare ligger i, at helt almindelige tolerante og fornuftige danskere begynder at tænke, at hvis vi ikke havde alle indvandrerne og flygtningene her i Danmark, så ville vi ikke have racisme, ikke have vold, ikke have sociale problemer, ikke have økonomiske problemer, ikke have terror o.s.v..

I bund og grund vil vi jo bare have fred og fordragelighed, men som jeg også har skrevet om JyllandsPostens leder fra 30 erne, så bliver alle disse nazistiske holdninger ikke præsenteret som onde, men meget overfladisk set meget fornuftige og humane og det er her, at den virkelige fare ligger."

Så vidt jeg kan se skal to ting passe sammen for at undgå racisme og fremmedhad.

Der skal hos det enkelte menneske være et varmt indfølende hjerte sammen med sans for logik.

Ondskab og dumhed giver racisme, fremmedfjendtlighed, klikedannelser og mobning.

Intelligente psykopater som Goebbels er den farligste slags mennesker. Her er ganske vist sans for logik, men med et koldt hjerte.

Den slags mennesker kan fremstille selv morderiske planer for "folket" som udtryk for kærlighed til fædrelandet og som en højere form for fornuft.

DE kan gøre det , så mennesker, der - måske pga mange skuffelser - ikke har så god kontakt med deres egen kærlighedsevne, tror, at nu er de begyndt at elske. Had bliver set som kærlighed.

Og sådan at de, som aldrig er trænet logisk, tror, at nu har de endelig fanget en dybere sammenhæng, en forståelse som ellers plejer at undslippe dem, når andre forklarer.

Pia Kjærsgård taler, så man kan forstå det.

Ja selv komplicerede sammenhænge kan hun gøre ganske simple, så man får en fornemmelse af at være klog sammen med hende. Og hun er et såre venligt menneske, som mener det godt:

Dybest set er det da også bedst for de her irakiske asylbørn, at vi får tvunget dem hjem til deres eget land, hvor der ikke længere er krig, sådan at forældrenes misrøgt af dem kan stoppes. Det er faktisk synd for børnene. Tænk at misbruge børn på den måde. Der banker et varmt hjerte for de danske værdier. Tænk at andre gør det mere kompliceret end det.

Jeg ville give en million for en båndoptagelse af strategimøder, hvor disse patriotiske fordrejninger planlægges.

(Man er velkommen til at kopiere artiklen - helt eller delvis)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar