lørdag den 14. november 2009

Dansk Folkeparti som alternativ?

DF forsøger at køre sig i stilling som alternativ til rød og blå stue.

Men dansk Folkeparti fører borgerlig politik

Partiet er en velintegreret del af den borgerlige lejr. Sikrer privilegierne til de rige, og går efter at ramme de allersvageste, fx angste mennesker, der i årevis har måttet leve i krigens skygge eller er blevet mishandlet og ydmyget i uhumske fængsler.

Også svage danskere har fået pisken at føle. For kun to år siden blev det grundigt dokumenteret, at partiet i kommunalbestyrelserne massivt havde deltaget i egentlige nedskæringer på ældreområdet. Logisk nok, da partiet selv i Folketinget har været med til at lægge de snærende økonomiske rammer for kommunerne.

Fremmedfrygt og danske værdier

Det er muligt, at mange pensionister bærer over med dette faktum. Men sikkert kun hvis de ser "de sorte" som hovedfjenden og netop ikke DF, som falsk forsøger at stryge især ældre over håret med deres forsvar for "danske værdier".

DF spiller på den lille mands frygt for at blive rendt overende og på hans misundelse. Hvad er der tilbage til mig, når de i rigmandsvillaerne har lagt til side til sig selv?

De "fremmede" er imidlertid så småt rykket helt ind i de ældres hjem. Som hjemmehjælpere. Og som assistenter på plejehjemmene. De fremmede står også allerede ved døren. Som avisbude og som postbude. Det er kun et spørgsmål om tid, før DFs tomme propaganda mod "muslimerne" falder til jorden, tynget af vægten fra omsorgen i hverdagen. og fra de tjenester, de yder.


Så meget mere forsøger højrenationalisterne at lade nogle enkelte kriminelle med udenlandske rødder tegne billedet af, hvordan alle flygtninge og indvandrere er. Der tales generelt om "indvandrerne" og "muslimerne".VKO er medansvarlig for kriminaliteten


Men DF har jo stort set selv haft eneret til at bestemme udlændinge- og retspolitikken siden "systemskiftet" i 2001. PARTIET kan ikke blive ved med at bebrejde "rød stue" de rådende samfundsforhold. Noget ser ud til, at det netop er den politik, som regeringen på DFs nåde har ført, der er hovedansvarlig for den kriminalitet, vi nu ser udfolde sig.

Hvordan kan det komme som en overraskelse at HA'ere har sat sig på narkomarkedet. Her har regeringen båret af DFs had til Christiania gjort i nælderne og med en hovedløs politik sørget for, at hashmarkedet en blevet en integreret del af den hårde narkohandel. Og herom står krigen så nu.

De unge med udenlandske rødder har måttet vokse op i ghettoer sammen med andre hårdt belastede udlændinge og danskere.
Perfekt grobund for dannelsen af ungdomsbander.

Der har været en nærmest planlagt mangel på praktikpladser til de unge, der begyndte på en uddannelse. Planlagt fordi den har været kendt år ud og år ind. Og det man ikke gør noget ved, må siges at være noget man bare tager med i købet.

Der har kørt propagandatrommer, som fortalte de unge, at deres forældre var til besvær, at de var dovne luksusflygtninge og dumme muslimer, som ikke kunne integreres.

Deres religion var forkert, og storesøster skulle ikke have arbejde, når hun bar tørklæde.


Modersmålsundervisningen blev afskaffet, så børnene fik sværere ved at tale med deres bedsteforældre.

Far kunne pludselig ikke blive dansk statsborger - ikke fordi han var luksusflygtning, nej nu var argumenterne pludselig vendt på hovedet. Nu var det den succesrige "luksusflygtning", der fik dansk pas og stemmeret, mens far blev udelukket, lige præcis fordi han havde været tortureret og led under det. Lige som man også selv havde gjort det hele sin barndom.

Afstanden mellem Dansk Folkepartis propaganda og de faktiske forhold i de unges liv er stor. De unge ser de borgerlige og socialdemokraterne bøje sig for den nationalistiske propaganda og konkluderer, at der ikke er retfærdighed til.

Samtidig har de hørt, at der skulle stilles krav til dem. Om hvad? Om at rive sløret eller tørklædet af søster og mor? Om at skifte religion? Om at skaffe sig en praktikplads selv? Om at tiltvinge sig det job, som man ikke engang bliver indkaldt til samtale til, pga sit navn.

Påstanden om, at forældrene er luksusflygtninge eller uintegrerbare muslimer benægter meget af det, som kunne have givet de unge stolthed.


Det personlige og det fælles ansvar

Heldigvis har hver enkelt menneske ansvar for sit eget liv, hvilket også gælder unge 2.gere (og danske HA'ere) og de kan følgelig ikke med rette gå i offerrollen og sige, at det er samfundets eller regeringens skyld, at de har valgt at stjæle og skyde og ødelægge andre menneskers liv med narkotika.

Man kunne ønske sig en politisk organisering af unge med udenlandske rødder, som effektivt gik i rette med regeringens politik. Og som også dyrkede lidt slægtshistorie, så alle tomme påstande om luksusflygtninge og nasseri kunne blive manet i jorden.

Det eneste alternativ til rød og blå stue er, så vidt jeg kan se, mennesker, der organiserer sig selv og står op mod de mange løgne. Og som kommer med konkrete bud på et bedre fælles liv. Det gælder også de 2'ger, som forvilder sig ud i småkriminalitet, som er med til at holde de borgerlige ved magten, sammen med DF.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar