tirsdag den 31. maj 2011

Dansk Folkepartis løftebrud og de ældre

Dansk Folkeparti fører borgerlig politik

Partiet er en velintegreret del af den borgerlige lejr. Sikrer privilegierne for de rige. DF går efter at ramme de allersvageste, fx den lille gruppe af angste mennesker, der i årevis har måttet leve i krigens skygge eller er blevet mishandlet og ydmyget i uhumske fængsler, hvor de har oplevet helvede på jord. Ældre flygtninge skal iflg partiet nu spises af med en nedsat pensionsydelse, sådan at de ikke skal tro, at de er kommet i himlen før tid.

Men også svage danskere har fået pisken at føle. Allerede for et par år siden blev det grundigt dokumenteret, at partiet i kommunalbestyrelserne i udbredt grad havde deltaget i nedskæringer på ældreområdet. Logisk nok, da partiet selv i Folketinget har været med til at beslutte snærende økonomiske rammer for kommunerne.Det endelige bevis for fjendtligheden over for ældre medborgere har partiet nu leveret med afskaffelsen af efterlønnen, samtidig med at pensionsalderen hæves. Værkbrudne henvises til at søge førtidspension. En mulighed der hele tiden har været der. Argumentet for at nedbryde velfærden er, at man vil bevare velfærden! Logikken er ekstra hårdtslående, når man også lige husker på, at partiet fornylig har lagt stemmer til at lette skatten for de velhavende!

Man må forvente en vælgerflugt af almindelige lønmodtagere og ældre bort fra DF efter deres sidste løftebrud. Et par grænsebomme, hårdere straffe for voldtægt og lidt ekstra diskrimination af flygtninge, kan vel dårligt opveje den trussel, som partiets politik er for almindelige mennesker.

Fremmedfrygt og danske værdier

Det er muligt, at mange pensionister bærer over med dette faktum. Men sikkert kun hvis de ser "de sorte" som hovedfjenden og netop ikke DF, som falsk forsøger at stryge især ældre over håret med deres forsvar for "danske værdier".
DF spiller på den lille mands frygt for at blive rendt overende og på hans misundelse. Hvad er der tilbage til mig, når de i rigmandsvillaerne har lagt til side til sig selv?

De "fremmede" er imidlertid så småt rykket helt ind i de ældres hjem. Som hjemmehjælpere. Og som assistenter på plejehjemmene. De fremmede står også allerede ved døren. Som avisbude og som postbude. Indvandrerpigerne overgår nu de danske piger, når det drejer sig om at tage studentereksamen. Det er kun et spørgsmål om tid, før DFs tomme propaganda mod "muslimerne" falder til jorden, tynget af vægten fra omsorgen i hverdagen. og fra de tjenester, "de sorte" yder.

Så meget mere forsøger højrenationalisterne at lade nogle enkelte kriminelle med udenlandske rødder tegne billedet af, hvordan alle flygtninge og indvandrere er. Der tales generelt om "indvandrerne" og "muslimerne".

I BT-debatten så vi, hvordan hyperaktive DF´ere som Mr.Søgaard og Kjeld Krabbe, der i mellemtiden er blevet smidt ud af BT, men uimodsagt af meningsfæller kunne påstå, at indvandrerne var ansvarlige for 73%, dvs næsten 3/4 af kriminaliteten i Danmark. Det virkelige tal er faktisk "kun" 13%, hvilket svarer til, at indvandrere er ca en halv gang mere kriminelle i gennemsnit end danskere. Når de fantasifulde, men også noget barnagtige tal anfægtes trækkes lokale opgørelser fra København frem, som imidlertid kun omhandler sigtede unge under 18 år. De rigtige tal er sådan set slemme nok, men åbenbart ikke tilstrækkeligt til at opnå den skræmmeeffekt, man i DF-propagandaen satser på.

VKO er medansvarlig for kriminaliteten

Men DF har jo stort set selv haft eneret til at bestemme udlændinge- og retspolitikken siden "systemskiftet" i 2001. PARTIET kan ikke blive ved med at bebrejde "rød stue" de rådende samfundsforhold. Noget ser ud til, at det netop er den politik, som regeringen på DFs nåde har ført, der er hovedansvarlig for den kriminalitet også blandt indvandrere, vi nu ser udfolde sig. Det er klart at partier her før valget vil profilere sig som opposition, men den holder ikke, og slet ikke på dette politikområde.

Hvordan kan det komme som en overraskelse at HA'ere har sat sig på narkomarkedet. Her har regeringen båret af DFs had til Christiania gjort i nælderne og med en hovedløs politik sørget for, at hashmarkedet en blevet en integreret del af den hårde narkohandel. Og herom står krigen så nu. Og den er ikke afsluttet. I Jylland breder Banditos sig, og vi afventer næste runde i narkokrigen.

De unge med udenlandske rødder har måttet vokse op i ghettoer sammen med andre hårdt belastede udlændinge og danskere. Den perfekte grobund for dannelsen af ungdomsbander.

Der har været en nærmest planlagt mangel på praktikpladser til de unge, der begyndte på en faglig uddannelse. Planlagt fordi den har været kendt år ud og år ind. Og det man ikke gør noget ved, må siges at være noget, man bare tager med i købet.
Der har kørt propagandatrommer, som fortalte de unge, at deres forældre var til besvær, at de var dovne luksusflygtninge og dumme muslimer, som ikke kunne integreres. Deres religion var forkert, og storesøster skulle ikke have arbejde, når hun bar tørklæde. Modersmålsundervisningen blev afskaffet, så børnene fik sværere ved at tale med deres bedsteforældre.

Far kunne pludselig ikke længere blive dansk statsborger - ikke fordi han var luksusflygtning eller kriminel, nej nu var argumenterne pludselig vendt på hovedet. Nu var det den succesrige "luksusflygtning", der fik dansk pas og stemmeret, mens den psykiske nedbrudre far blev udelukket, lige præcis fordi han havde været tortureret og led under det. Lige som den unge også selv havde lidt under farens reaktioner ogf angst hele sin barndom. Der har været gjort forsøg på at skjule flygtninges rettigheder og de er blevet undertrykt. Omkring 70 kurdere blev ulovligt gennem flere år nægtet familiesammenføring, og statsløse unge født i Danmark blev i flere år ulovligt nægtet dansk indfødsret.

Afstanden mellem Dansk Folkepartis propaganda og de faktiske forhold i de unges liv er stor. De unge ser de borgerlige og socialdemokraterne bøje sig for den nationalistiske propaganda og konkluderer, at der ikke er retfærdighed til.

Samtidig har de hørt, at der skulle stilles krav til dem. Om hvad? Om at rive sløret eller tørklædet af søster og mor? Om at skifte religion? Om at skaffe sig en praktikplads selv? Om at tiltvinge sig det job, som man ikke engang bliver indkaldt til samtale til, pga sit navn.

Det personlige og det fælles ansvar

Heldigvis har hver enkelt menneske ansvar for sit eget liv, hvilket også gælder unge 2.gere (og danske HA'ere) og de kan følgelig ikke med rette gå i offerrollen og sige, at det er samfundets eller regeringens skyld, at de har valgt at stjæle og skyde og ødelægge andre menneskers liv med narkotika.

Påstanden om, at forældrene er luksusflygtninge eller uintegrerbare muslimer benægter meget af det, som kunne have givet de unge stolthed. Man kunne ønske sig en politisk organisering af unge med udenlandske rødder, som effektivt gik i rette med regeringens politik. Og som også dyrkede lidt slægtshistorie, så alle tomme påstande om luksusflygtninge og nasseri kunne blive manet i jorden og erstattet med en sund stolthed. Det kan være at opstandene i Nordafrika og Mellemøsten kan give impulsen til en sådan bevægelse.Det eneste alternativ til rød og blå stue er, så vidt jeg kan se, mennesker, der organiserer sig selv og står op mod de mange løgne. Og som selv kommer med konkrete bud på et bedre fælles liv. Det gælder også de 2.g'er, som forvilder sig ud i småkriminalitet og som på den måde er med til at holde de borgerlige ved magten, sammen med DF.2.g'erne og andengenerationsflygtningene behøver ikke isolere sig i en sådan bevægelse, men kan gå sammen med de mange fordomsfri unge danskere.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar