torsdag den 28. juli 2011

SIAD, DF og Terror

Anders B. Breivik, den norske højrefløjsterrorist, anbefalede i 2009, at den danske organisation SIADs ideologiske linje skal fremmes i den "kulturkonservative" bevægelse i Norge, som han så som et nødvendigt bolværk mod nedbrydningen af den norske kultur som følge af muslimsk indvandring og venstrefløjens virke.

Partiet SIAD (Stop Islamimseringen af Danmark) søger opstilling til næste folketingsvalg, men under navnet SIOE, hvilket skal tydes som Stop Islamiseringen af Europa.

Partiet har opbygget forbindelser til andre nationalistiske grupper rundt omkring i Europa og forsøger at skabe en slags "højrenationalisternes internationale". Flere landes afdelinger, bl.a. den østrigske, er dog blot tomme hjemmesider administreret fra Danmark. Der er en del tom luft i konstruktionen, men den kan jo senere blive fyldt ud.

Opstillingsforsøget i Danmark er sådan set mislykkedes, da kun formanden Anders Gravers Pedersen er opstillet, i en enkeltmandskreds i Nordjylland, hvor han selv bor. Og han har ikke en kinamands chance for at blive valgt.

I USA er partiformanden sidste år blevet udnævnt til årets dumrian, efter han havde holdt en hetzende tale på Ground Zero i New York. I øvrigt sammen med en af de kendte amerikanere, Robert Spencer, som også er læsestof for den norske massemorder.

SIAD har skabt sin egen dolkestødslegende, som består i, at de venstreorienterede med den hensigt at nedbryde den danske kultur har lukket 620.000 uintegrerbare muslimer ind i Danmark. Disse muslimer vil inden for overskuelig fremtid angiveligt overtage magten og omdanne Danmark til en islamiske stat.

SIAD der ved, at mennesker har en tendens til at være urealistiske, når der angives store tal, også på befolkningsgrupper, postulerer uden at blinke det dobbelte af det faktiske antal af muslimer i Danmark. "De andre underdriver faren!, " er det underforståede signal.

Vi andre kan nøjes med at tænke, at løgne ikke nødvendigvis skal undgås, hvis bare de fremmer forståelsen.

Det bedste indblik i, hvordan SIAD/SIOE formulerer sig, synes jeg man får, i en blogdiskussion, som fandt sted forrige år, da SIAD havde besluttet at opstille til byrådet i Ålborg. Forsøget blev i øvrigt opgivet efter partiet havde været i vridemaskinen i den omfattende debat i lokalavisen, Nordjyske. Den indeholdt 1624 indlæg og indtil nu 256.000 hits.http://ditcentrum.nordjyske.dk/themes/default/forums/thread.aspx?ThreadID=73329Den norske massemorder og SIAD. Henrik Gøtke - sagen.

Nyfascisten fra Oslo Anders B. Breivik er faktisk velformuleret, og hans teoretiske og ideologiske inspiration kommer fra de samme politiske forfattere, som også inspirerer fx SIAD i Danmark, nemlig Robert Spencer, Pat Condell og Daniel Pipes.

En dansker, der skrev i BTs blogsektion var flere gange inde på netop de samme ideer som massemorderen i Norge uden dog af den grund at blive lukket ned. Han kaldte sig literally, hans virkelige navn er Henrik Gøtke. Han havde en "livlig" tilhængerskare, som ikke var helt så kultiveret, som han selv var, men de bidrog flittigt til at skabe en hadefuld lynchstemning.

Henrik Gøtke oversatte artikler fra den engelske og amerikanske højrefløj, hvis forfattere ofte var godt inde i arbejderbevægelsens historie, og som havde kendskab til de vigtigste marxistiske teoridannelser. Frankfurterskolen, som har skabt en blanding af marxistisk og psykoanalytisk tænkning, og hvis første teoretikere alle måtte flygte fra Hitler, bliver af disse amerikanere anset for det værste af det værste. Tilhængerne af Frankfurterskolen, og de gemmer sig angiveligt alle vegne, vil ødelægge samfundet og hele kulturen. Anders B. Breivik, den norske "kulturkonservative" terrorist, skriver om netop dette.

Det velpolerede gik af Henrik Gøtke, når han skulle tilkendegive sine forslag til konkret politisk praksis:

"Jeg kan med hånden på hjertet sige, at jeg intet har imod indvandrere eller muslimer. For mig er disse mennesker produktet af en gennemført sindssyg og ondskabsfuld ideologi, så de gør bare hvad de er programmerede til. Venstrefløjen på den anden side, har gennem de sidste næsten 100 år arbejdet målrettet på at ødelægge Vesten. Disse beregnende og helt bevidst gennemførte ondskabsfulde og landsskadelige møgdyr, skulle lines op ved vore kyster, nakkeskydes og smides i havet. Det vil muslimerne i øvrigt give mig ret i. Der findes nemlig ikke i deres kultur noget værre, end folk der forråder deres egne."

Det, der for Henrik Gøtke berettigede til dødsdommen over Danmarks ca. 1 million socialister, var tydeligvis, at de blev set som landsforrædere. En misgerning, som i mange lande vurderes som den værste kriminelle handling. Og det, der skal beskyttes af henrettelserne, er nationen, folket, traditionen.

Jeg tror, at ordet landsforræder for en nationalist ikke blot kan være det stærkeste skældsord, men også den værste dom, man kan fælde over et andet menneske. En landsforræder har ingen rettigheder. Den norske morder, Anders B. Breivik har anset de unge socialdemokrater for landsforrædere, og hans massemord har han sandsynligvis anskuet som en retfærdig henrettelse.

I Danmark har også Søren Krarup brugt betegnelsen landsforræder om sine politiske modstandere. For folk, der ikke er nationalister, er dette måske ikke så slemt, men for hjernevaskede nationalister kan det måske virke som at trykke på en knap, der udløser handling:

"Jeg betragter ( siger Søren Krarup) Dansk Folkeparti som en modstandsbevægelse, hvor jeg kan aftjene min nationale værnepligt mod det landsforræderi, som vi ser fra folketingspolitikerne."


SIAD som redningsplanke

Magtovertagelsen fra muslimsk side vil iflg SIAD ske ikke blot i Danmark, men i hele Europa, hvis ikke SIAD og dets europæiske moderparti SIOE får magten og stopper "islamiseringen". (Som ret beset indtil nu vel mest består i, at muslimerne får mange børn, kræver badeforhæng og specialslagtet kød i børnehaverne til deres børn, der hvor der er ikke er madpakker.)

Kun SIAD tager denne trussel alvorligt og forsøger for alvor at gøre "danskerne" bange.


Den etniske udrensning


Frygt er den bedste basis for de nødvendige tiltag, som for SIAD består i at

1. muslimer nægtes asyl uanset om de er reelle flygtninge og bliver henrettet ved tilbagesendelsen

2. muslimer nægtes offentlig ansættelse i stat, regioner og kommuner

3. alle muslimer udsættes for udrivelse af landet, begyndende med dem, som anses for de mest uintegrerbare.

De "gode" muslimer, som afsværger sig deres religion, kan i første omgang få lov til at blive. Herved vil de, der ikke vil fornægte deres tro, selv have stemplet sig som fremmede og uintegrerbare.

Andre religiøse mindretal kan få lov til at blive. Muslimer anses ikke af SIAD for at være et mindretal i Danmark, som har krav på beskyttelse 1. fordi de iflg deres religiøse tilknytning vil overtage magten og afskaffe demokratiet 2. fordi der er 1,5 milliarder muslimer i verden. Muslimer afskrives således principielt rettigheder.

Dolkestødslegende og international sammensværgelse

Muslimerne er ifl SIAD den indre fjende, som skal udryddes. Man bør ikke af den grund hade muslimerne, men i stedet alle de venstreorienterede som havde magten, da Schlüterregeringen fremlagde og fik vedtaget de udlændingelove,som var gældende indtil 2001 og som stadig støtter en uhæmmet import af muslimer (dolkestødslegenden).

Det gør de ved at at ville give større mulighed for asyl til flygtninge fra muslimske diktaturstater,som af SIAD anses for bare at være luksusflygtninge, der kommer til landet af to grunde: 1. for at nasse 2. for at deltage i islamiseringen af Danmark og Europa som del af en større islamistisk plan (den internationale muslimske sammensværgelse).

De internationalistiske venstreorienterede anses for at være landsforrædere og vil blive retsforfulgt, hvis de gør modstand mod den kommende etniske udrensning. Medlemmer der offentlig røber planer om at skride til henrettelser, bliver dog ekskluderet, således som vi så det med Henrik Gøtke.

Anders B. Breivik, den norske massemorder, udtrykker sig helt på linje med SIAD, hvilket man kan forvisse sig om ved at læse en række af hans blogindlæg, som er udgivet her:

www.document.no/anders-behring-breivik/

SIAD-formanden Anders Gravers Pedersen meddeler d. 25.7.2011, at terroristen fra Norge for 1½ år siden viste interesse for at debattere med SIAD. Han søgte om adgang til partiets face-book gruppe. Anders Gravers Pedersen hævder, at man dengang afviste ham, da han havde en nazistisk ven på sin egen face book profil.

www.tv2nord.dk/artikel/167178:Regionale-nyheder--Norsk-terrorsigtet-ville-vaere-med-i-Aalborg-baseret-netvaerk

Anders B. Breivik har imidlertid selv erklæret sig som udpræget Israel-tilhænger, hvilket får SIAD- formandens forklaring til at se nget underlig ud. Hvorfor skulle Israelvennen dog have en nazi-ven?

Men forklaringen får naturligvis SIAD til at se "moderat" ud ved siden af Anders B. Breivik.

I England har det højrenationale English Defence League fralagt sig en direkte racistisk propaganda, der ligner nazisternes, og har i stedet overtaget et program, der ligner det danske SIADs, som bygger på had mod muslimer, hvor disse blot ikke betragtet som race, men anskues kulturelt. Anders B. Breivik anbefalede i 2009, at man i Norge prioriterede arbejdet med at danne en organisation som English Defence League, dvs byggende på SIADs "(SIOEs) ideologiske grundlag".

www.max-sentio.blogspot.com/ (d.6.12.2009)

Denne bevægelse blev faktisk senere sat i gang under det i øvrigt ikke særligt nationale navn "Norwegian Defence League", NDL. Lena Andreasson, tidligere leder af NDL, påstår nu, at Anders B. Breivik blev smidt ud af bevægelsen, "fordi hans holdninger var for ekstreme". (Aftenposten, iflg Berlingske Tidende d. 28.7.2011)

Proisraelsk alliance

Når nogen antyder, at SIADs opfattelser i hele sin grundstruktur minder om de europæiske nazisters propaganda, hvor jøderne blev set som skyldige i en international sammensværgelse og i at samarbejde med bolsjevikkerne og som en trussel mod tyskheden og den vestlige civilisation, ja så mødes denne påpegning typisk med modanklager om antisemitisme, dvs jødehad !

Nazisternes opfattelse af jøderne anses af SIAD for forkert, idet der ikke var "problemer" med jøderne, som der nu er med muslimerne, hverken i Tyskland eller i Danmark. Jøderne beskrives som velintegrerede i 1930'ernes Tyskland. Man vælger altså at se bort fra historiske facts om omfattende jødiske parallelsamfund (ghettoer) for at lighederne mellem de aktuelle muslimer og de daværende jøder ikke skal være for oplagte.

SIAD anser det for vigtigt at lægge afstand til danske nynazister, som holder fast i de forældede jødeteorier, selv om nazisterne har samme grundopfattelse af muslimerne som SIAD. Nazister må således skrive under på, at de ikke længere er nazister, før de kan melde sig ind i SIAD.

Denne drejning af teorien, gør det muligt for SIAD og SIOE at alliere sig med store dele af den amerikanske højrefløj, der støtter Israel imod deres muslimske naboer og palæstinenserne, hvis flertal jo også er muslimer. Som en helgardering mod anklagen om selv at være nazister, anklages muslimer, der kritiserer Israel, for at være nazister.

Anders Breivik forklarer, hvordan denne drejning af den højrenationale ideologi er nødvendig, så man kan beskytte sig mod ødelæggende angreb fra antiracistiske organisationer som fx SOS-racisme.

Psykopatisk ufølsomhed contra pladderhumanisme

Som led i forsøget på at fremstille "os" som ofre for "dem" (muslimerne) afmonteres ethvert forsøg på at se muslimer som ofre selv, fx torturerede flygtninge.

Torturofre fra Saddam Husseins rædselsregime beskrives som lykkeriddere, koransoldater og nasserøve. Det afvises som fx flæbende pladderhumanisme at fremhæve disse menneskers lidelser eller bruge dem som argument for deres ret til at være i Danmark.

For at bygge fjendebilledet op af-individualiseres muslimer. Forsøg på at skildre det enkelte menneske med følelser stemples som promuslimsk og rettet mod at åbne for den "muslimske invasion", det svækker modstandskraften over for fjenden.

Til at dulme medfølelsen bruges faste termer som "vi kan jo ikke hjælpe hele verden".

SIAD-propagandaen er også altid ukonkret i sin beskrivelse af muslimer. Det tales aldrig om muslimer, på en måde så indlevelse bliver mulig. Statistikker er af samme grund meget anvendt i "oplysningsarbejdet". Mennesker gøres til tal.

Hvor muslimer gør sig skyldige i forbrydelser, bliver de imidlertid nævnt og brugt som eksempler, der styrker det generelle billede af muslimer som forbrydere. "Muslimerne er skyldige i massevoldtægter".

SIAD er på denne måde med til at skabe modvilje og had mod muslimer, men på en måde, hvor partiet selv kan fraskrive sig ansvaret for de følelser, det sætter i gang.

De forventelige overgreb på muslimer vil af SIAD-propagandaen blive mødt med indvendingen, at muslimerne selv er ude om det, og at man naturligvis ikke går ind for vold..

Ulogisk brug af statistikker

SIADs debattører er lodret afvisende over for kritik af, at man ikke følger al logiks grundregel, nemlig at man bør se forskellen mellem det enkelte og det generelle, og at man ikke uden videre slutte fra det ene niveau til det andet.

Man spiller irrationelt på følelserne og vil af samme grund aldrig begive sig ind i en diskussion om logik.

Når man påpeger manglen på logik i de foretagne forkerte generaliseringer skaber SIADs debattører med vilje forvirring omkring begrebet. De ulogiske generaliseringer er propagandaens vigtigste redskab, men naturligvis også dens ømme tå. Det er her man kan få fat og påvise løgnens metode. De ting, som SIAD påviser er for så vidt sjældent i sig selv forkerte, men det er gyldigheden og omfanget af problemernes størrelse, som for det meste er helt forskruede.

Partiet har på det sidste på dets hjemmeside bragt en liste over kriminelle handlinger, der betegnes som udtryk for "muslimsk dominansadfærd". I oplistningen indgår forbrydelser begået af østeuropæere og sydeuropæere. I en af ugelisterne udgør "den kristne" andel" op mod halvdelen af de nævnte forbrydelser. Det er som om partiet har svært ved at beslutte sig for om det vil være fremmedfjendtligt i almindelighed eller bare antimuslimsk. Man vælger så det sidste og ender med ulogiske kategorier. But who cares?

Dansk Folkeparti

DF har omend med en svagere retorik hældt benzin på hadet til indvandrere og især muslimer (som har opnået den statsanerkendte omtrendtlige betegnelse "ikke-vestlige" indvandrere).

DF må siges at have et særligt ansvar for at modvirke fascistisk terror, som kan blive en følge af deres egen propaganda.

Den norske massemorder var medlem af det norske Fremskrittspati, det norske søsterparti til Dansk Folkeparti i 6 år, han var formand for lokalafdelingen i Oslo Vest i to år. han var medlem af partiets ungdomsafdeling i hele ti år. Han har trådt sine politiske barnesko, ungdoms- og voksensko i dette parti, som deler holdning med Pia Kjærsgård.

Man må nu spørge, hvor mange kommende mordere der måtte være i Dansk Folkeparti, eller spørge hvad partiet gør for at forebygge, at modviljen mod muslimer og socialister bliver til et had, som kan føre til en morderisk handling, som dem vi har set i Norge?

Spørgsmålet er hvor meget topledelsen i DF har været involveret i den netop afslørede hemmeligt arbejdende gruppe "Org", som har til formål at arbejde for et Danmark helt uden indvandrere. Hvordan man så tænker, at dette skulle kunne realiseres?

Gruppen består af bl.a. en del erhvervsfolk og politikere, som har deltaget i kultiske ritualer med brændende kors á la Ku Klux Klan. Gruppen kalder ligesom Breivik indvandrervenlige personer for forrædere.

http://politiken.dk/indland/ECE1357122/den-danske-hoejrefloej-er-infiltreret-af-hemmeligt-netvaerk/

Forebyggelse af mord og vold må i stedet være en oplagt opgave for DF og dets velargumenterede tilhængere. Partiet og vælgerne må bestræbe sig på,

1. at lægge afstand til de rabiat højrenationale ideer, som er i partiet

2. at lægge afstand til den højrenationale fremmedfjendtlige propaganda, som findes uden for partiet, men som kommer fra persober, som hele tiden gør opmærksom på, at de stemmer DF. Eller fra personer, som søger samarbejde med DF, fx det ekstremistiske SIAD. (Stop Islamiseringen af Danmark og Den danske Forening).

3. at renovere politikken, så den ikke ligner nazisternes for meget rent sprogligt,

4. at sætte effektive stopklodser eller markerede grænser, så der ikke sker en højrenational udskridning i tilhængerskaren som følge af uklarheder i partiets politik.

Fx kan partiet udsende

1. udmeldinger om, at man naturligvis aldrig vil hjemsende flygtninge, som har statsborgerskab og varig opholdstilladelse her i landet - og hvorfor man mener det.

2. meldinger om, at man naturligvis har lov til at udøve sin religion, også som muslim - og hvorfor denne frihed er vigtig.

3. agitation for, at alle borgere er lige for loven. Der må ikke diskrimineres over for definerede mindretal. (Det gælder aktuelt også pension for ældre flygtninge, som ikke skal dø som fattige på en særlig nedsat "brøkpension" )

Partiet bør iværksætte en antiracistisk kampagne og en kampagne for religionsfrihed, som så kunne få den twist i partiets udgave, at den også indeholder en kritik af den racisme, som er blandt udlændinge i Danmark og også en kritik af, at det er svært at melde sig ud af det muslimske fællesskab, når man først er født ind i det.

Forholder det sig imidlertid sådan, at de pågældende, som hetzer mod det muslimske mindretal i Danmark, faktisk er medlemmer af Dansk Folkeparti,og udtrykker partiets virkelige holdning og derfor også beskriver partiets fremtidige politik, ja så må piben naturligvis få en anden lyd. Så står vi med en alvorlig politisk fare.

Det er klart, at der hele tiden er indre kræfter, som forsøger at spænde buen hårdere. Fx Martin Henriksen, som i fulde alvor mente, at det kunne være en god ide, at fratage børnefamilier, som ikke er ærkedanske, børnepengene for i stedet at give flere til folkedanske børnefamilier.

Alt sammen i et erklæret forsøg på at reducere mængden af folkefremmede børn og øge mængden af ærkedanske børn. Altså en befolkningspolitik, som ligner nazisternes racerenhedsprogrammer.

Er det ikke på tide, at partiet lærer sig at tage afstand fra disse vilde ideer og erklære, at alle mennesker er lige og bør respekteres som sådan?

Hvornår kommer den dag, hvor Dansk Folkeparti (og SIAD) er med til at skabe en dansk terrorist?

Ingen kommentarer:

Send en kommentar