onsdag den 21. september 2011

Oprydning i Udlændingeservice

Vi er ved at få en ny regering, som ikke på forhånd betragter flygtninge, som en del af fjendebilledet. Det åbner for en større retfærdighed og "lovmedholdelighed" i Udlændingsservice. I fremtiden.

2. kurdersag
Den aktuelle pinlige sag med magtmisbrug og konventionsbrud, hvor unge kurdiske syrere uden statsborgerskab alligevel er blevet registeret som syriske statsborgere, er kun en blandt mange, som nu kan blive belyst. Den systematiske fejl betyder, at de har mistet den automatiske ret til dansk statsborgerskab.

http://avisen.dk/blogs/s.v.petersen/soeren-pind-paa-tynd-is-i-ny-rettighedsskandale_31373.aspx

Er der et mønster i ulovlighederne?

Der bør foretages en samlet undersøgelse af alle de sager med ulovlig praksis og magtfordrejning, som har fundet sted i udlændingeservice i de sidste ti år.

Måske tegner der sig et mønster, hvor særlige eller særligt udvalgte embedsmænd har været medvidende og udførende i netop de sager, der systematisk har været håndteret imod gældende lov.

1. kurdersag
Man husker måske blandt andre sagen om de ca. 70 kurdiske flygtninge med asyl, der ulovligt blev nægtet familiesammenføring med henvisning til en lov, der alene gælder for indvandrere (altså ikke flygtninge). Rikke Hvilshøj trådte kort tid efter afsløringen tilbage. Men hvad med embedsmændene?

http://avisen.dk/blogs/s.v.petersen/endnu-en-glemt-sag-om-ulovligheder-fra-udlaendingeser_29309.aspx

Palæstinensersagen
Unge statsløse palæstinensere blev nægtet dansk statsborgerskab på trods af deres ret hertil. Rønn Hornbech måtte trække sig af samme grund. Men hvem var embedsmændene, som håndterede sagen ulovligt?

http://avisen.dk/blogs/s.v.petersen/kom-den-ulovlige-ordre-fra-bertel-haarder_29352.aspx

Genopdragelsessagen
Mange hundrede børn er gennem de seneste år blevet nægtet familiesammenføring med deres far eller mor i Danmark med henvisning til loven mod tvangsopdragelsesrejser. Loven har været misbrugt til at afvise mange børn, som bestemt ikke har været genopdraget, men som fx har været borte pga skilsmisser. Hvilke embedsmænd har stået for denne misfortolkning af loven.

http://www.dr.dk/Nyheder/Temaer/2011/Valg/2011/09/08/060924.htm

Opgør med en kultur

Man kunne næsten ønske sig, at den radikale Marianne Jelved kunne bliver integrationsminister, så der kunne blive ryddet grundigt op i "røverhulen". Men hun vil vist ikke længere sidde i regering.

Det er min vurdering, at det er afgørende nødvendigt, at der bliver gjort op med den fremherskende kultur i Udlændingeministeriet. Et ministerium, som i årevis accepterer ulovligheder som praksis, bør vel nedlægges og bygges op påny?

Jeg ved godt, at der har været en indre opposition mod magtfordrejningen i ministeriet , men den har været underdrejet og angst. Ytringsfriheden har været undertrykt eller ikke eksisterende ifm "uregelmæssighederne".

Det demokratiske underskud i den offentlige forvaltning giver gode muligheder for de kræfter, som råber højest om demokrati, når talen falder på islam, muslimer og muslimske lande, men som snyder deres vilje igennem uden om loven, når det især handler om muslimer i Danmark.