torsdag den 20. august 2009

Dansk Folkeparti: Topstyret, elitært og lidet demokratisk

Dansk Folkeparti, der ved sidste valg høstede en syvendedel af stemmerne til folketingsvalget, har markeret sig som forkæmpere for dansk demokrati på flere fronter. Ved at påvise at Islam ikke er demokratisk, og i øvrigt ikke en religion, men en ideologi der skal reformeres, før muslimerne kan indpasses i et dansk demokrati.

Her på det sidste har PARTIET også været fremme med forslag om, at børnene i folkeskolen bør optrænes til at tænke kritisk, for at sikre demokratiet imod virkningen af hadefuld propaganda. Det syntes at være nye, friske demokratiske meldinger, som bare ventede på opfølgning. Vi venter stadig, men forhåbentlig ikke forgæves. http://avisen.dk/blogs/s.v.petersen/vi-venter-paa-dansk-folkepartis-indsats-for-demokrati_22964.aspx

Man kunne på den nævnte baggrund trods alt forvente, at Dansk Folkeparti havde en sprudlende demokratisk intern debat, som ved brug af en masse kritisk tænkning styrkede medlemmernes evne til at skabe løsninger og øve modstand mod udemokratiske forhold. Nu er det snart tiden for kommunalvalg og Dansk Folkeparti skal opstille deres kandidater. Men de er vel udvalgt af medlemmerne?

I Søndagsavisen d. 18.5.08 var der påstande om, at PARTIET topstyret bestemmer, hvem der opstilles til folketingsvalg, hvilket sandsynligvis også er direkte ulovligt. Men gælder det også for kommunalvalg, eller overlader man her ansvaret til medlemmerne?

Man kunne også dengang læse, at PARTIET havde danmarksrekord i eksklusioner, som også styres af partitoppen. Det er nemlig tillagt ledelsen suverænt at bestemme, hvem der skal smides ud, og der er ikke nogen klare kriterier for, hvorfor man kan udelukkes. Det er altså vilkårlig magtudøvelse. Det må da være løgn?

VIL DET VIRKELIGT SIGE, at partilederne bestemmer hvem, der opstilles - helt uden om noget partidemokrati og argumenter? Og at samme ledelse uden noget lovmæssigt grundlag kan ekskludere de medlemmer, som ikke er tilfredse med ledelsens afgørelser?
Er Dansk Folkeparti da slet ikke en demokratisk forening, hvor medlemmerne bestemmer og afgør tingene ved valg efter en demokratisk debat under anvendelse af kritisk tænkning? Har partiet slet ikke brug for en levende demokratisk debat, som kan udvikle PARTIETS politik? Er det rigtigt, at partiledelsen på den ene side siger, at det er imod eliter og at folkets sunde meninger skal gælde, og på den anden side er elitære og topstyrede i dets egen praksis?

Hvordan skal indvandrede mennesker fra diktaturlande kunne tage DF som eksempel på, hvordan dansk demokrati fungerer i praksis, hvis de møder en sådan hyklerisk inkonsekvens? Det kan selvfølgelig ikke være sandt, for så ville medlemmerne vel melde sig ud.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar